DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Danas je predstavnica Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije Foča, u nastavku aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" posjetila OŠ „Jovan Dučić" u Istočnom Sarajevu.

Ovu vaspitno-obrazovnu instituciju pohađa 323 učenika u 17 odjeljenja, a nastava je organizovana u dvije smjene. Iako je škola po broju učenika mala, ističe se učešćem i nagradama koje osvajaju učenici na brojnim takmičenjima. Tako su predstavnici ove škole redovni učesnici na Republičkim takmičenjima iz matematike i fizike, na kojim uvijek osvajaju nagrade. U školi je organizovan rad više sekcija-dramske, recitatorske, saobraćajne i dr.

Radionica „Da li znamo šta je nasilje?" organizovana je u VIII1 odjeljenju, a učenici su sa velikim interesovanjem i iščekivanjem dočekali predstavnicu institucije Ombudsmana za djecu, iako, kako kažu, malo znaju o ovoj Instituciji, osim da štiti prava djece.

Nakon kratkog predstavljanja Institucije, te osnovnih odredbi UN Konvencije o pravima djece i Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, učenici su, podijeljeni u grupe, iznosili svoja mišljenja i saznanja o nasilju, njegovim osnovnim oblicima i vrstama. Sudeći po aktivnom učešću u razgovoru, tema im je bila interesantna; između ostalog djeca su navodila i primjere nasilja koji su im poznati, a istakli su da bi slučajeve nasilja uvijek prijavili roditeljima, nastavnicima i policiji.

Dječija radoznalost i kreativnost, spremnost za rad u grupama i sposobnost da otvoreno razgovaraju o ovoj temi su glavne karakteristike današnje radionice.