DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Poseban oblik hraniteljstva u Republici Srpskoj su socio-pedagoške životne zajednice. Specifičnost ovog oblika hraniteljstva je u tome što se provodi u posebnim objektima namjenjenim isključivo za tu vrstu socijalne usluge.

U opštini Gradiška, socio-pedagoške životne zajednice kao alternativni vid zbrinjavanja djece bez roditeljskog staranja, uspješno funkcionišu već deset godina. Tim povodom u Gradišci je danas, u organizaciji Centra za socijalni rad i u prisustvu predstavnika nadležnih institucija, održan okrugli sto na kojem je prezentovan rad ovih životnih zajednica uz dodjelu priznanja zaslužnima, nakon čega je upriličeno druženje sa djecom u samim zajednicama uz prigodan program.

Obilježavanju ovog jubileja prisustvovali su i predstavnici institucije Ombudsmana za djecu RS.