DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Danas je u Piskavici u OŠ „Ćirilo i Metodije" održana još jedna radionica iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi". U razgovoru sa predstavnicima škole saznali smo da ova, kao i mnoge škole u Srpskoj, ima sve manji broj učenika i ove godine ih je 190. Od toga broja preko 100 učenika putuje, a putuje i najveći broj nastavnika te se nastava odvija u jednoj smjeni. U školi kažu da bi saradnja sa roditeljima mogla biti intenzivnija, a Savjet učenika radi, ali sam teško daje prijedloge i ideje.

Nakon razgovora sa upravom, održana je radionica "Da li znamo šta je nasilje?" sa predstavnicima Savjeta učenika od 6 do 9. razreda. Piskavički mališani su nas dočekali s neskrivenim interesovanjem i vrlo otvoreno razgovarali o svojim pravima. Kada smo ih upitali kako radi Savjet učenika bili su ćutljivi, ali su nam rekli da bi voljeli da urede školsko dvorište. Predložili smi im da to uvrste u svoj plan aktivnosti i da angažuju i Savjet roditelja. Bili su zadovoljni i prihvatili prijedlog, te preuzeli obavezu da koordinatora Savjeta odmah obavijeste.
Radionica je protekla u atmosferi međusobnog slušanja i uvažavanja. Učenici su prepoznali sve vrste nasilja i znali ih opisati, a znali su i da žrtve nasilja bivaju povučene, uplašene, nesigurne. Slučajeve nasilja, učenici bi prijavili roditeljima, direktoru, a i policiji, jer, kako kažu, oni mogu pomoći u njegovom rješavanju. Djeca su nam rekla da nisu čuli za Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanje djece, pa smo predložili upravi da i nastavnike i učenike i roditelje upoznaju sa njegovim sadržajem jer nas Protokol upravo na to i obavezujе.

Na rastanku, djeca su izjavila da bi voljela da ovakvih radionica ima više i da su naučili nešto novo, a mi se nadamo da će im to pomoći da drugačije posmatraju svoju ulogu u školi.