DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U Briselu je od 24-27. septembra održana Godišnja konferencija i sjednica Skupštine Evropske mreže ombudsmana za djecu (ENOC), kojoj je prisustvovao i zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske Zlatoljub Mišić. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Djeca u migraciji".

U trodnevnom radu Konferencije razmjenjena su mišljenja i stavovi o postojećim zakonskim rješenjima, strategijama i praksama i njihova usklađenost sa UN Konvencijom o pravima djeteta i drugim međunarodnim instrumentima zaštite djece. Predstavnik Ombudsmana za djecu održao je prezentaciju na temu „Seksualna eksploatacija djece u Republici Srpskoj" i  upoznao članice ENOC-a o najnovijim zakonskim rješenjima  i preduzetim aktivnostima u praksi, kojima se doprinosi unapređenju sistema zaštite djece u Republici Srpskoj.

Nakon sveobuhvatne rasprave, članice ENOC-a predložile su konkretne mjere i preporuke za poboljšanje trenutnog položaja djece u migraciji i njihovog najboljeg interesa sa osnovnom porukom: „Djeca u migraciji su prvenstveno djeca".