DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Nastavljajući  aktivnosti  "O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici  Ombudsmana za djecu RS iz kancelarije u Doboju posjetili su Osnovnu školu "Aleksa Šantić" u ravničarskom i pitomom Vukosavlju, razgovarali sa školskim pedagogom, a  sa učenicima dva deveta razreda održali radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Saznali smo da je ova škola počela sa radom 1996. godine, da je to centralna škola koju pohađa 318 učenika, a u svom sastavu ima još četiri područne škole, od kojih jedna, nažalost zbog premalenog broja djece ne radi. Učenici su u školi angažovani u raznim sekcijama, a slobodno vrijeme provode u druženju i sportskim aktivnostima. U školi je formiran Savjet učenika koji je veoma aktivan. Iz razgovora sa predstavnicima škole saznali smo da ovu školu trenutno pohađa trinaestero učenika u inkluzivnoj nastavi.

Na radionici na temu „Da li znamo šta je nasilje?", učenici su upoznati sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece i o osnovnim pojmovima i oblicima nasilja nad djecom. Istakli su da su o nasilju i pravima djeteta razgovarali sa svojim nastavnicima, ali i sa predstavnicima iz policije. U razgovoru su učenici pokazali da su upoznati sa pravima koja im garanzuje UN Konvencija o pravima djeteta, te su spremno iznosili svoja mišljenja. Na temu nasilja, u radu kroz grupe, iznijeli su svoje viđenje pojma nasilja nad djecom, govorili o oblicima nasilja, kako prepoznati žrtve nasilja, te kome se mogu obratiti i prijaviti uočene slučajeve nasilja.