DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnica Ombudsmana za djecu, kancelarija Foča posjetila je Srednjoškolski centar „Pale" u Palama.

U kratkom razgovaru sa direktorom škole i pedagogom, saznali smo da je ovo jedina ustanova srednjoškolskog obrazovanja na području opštine Pale, u kojoj se učenici obrazuju u četiri usmjerenja: Gimnazija-opšti smjer, Mašinstvo i obrada metala za mašinske tehničare,  Ugostiteljstvo i turizam za turističke i kulinarske tehničare, konobare i kuvare Geodezija i građevinarstvo za građevinske tehničare. Školu pohađa 840 učenika, a nastava je organizovana u dvije smjene.
Škola je opremljena savremenim kabinetima za stručne predmete, posjeduje fiskulturnu salu sa svlačionicom i biblioteku.

Vannastavne aktivnosti odvijaju se kroz rad nekoliko sekcija - dramske, novinarske, lingvinističke, likovne, sekcije za engleski jezik, informatičke i drugih, a učenici postižu značajne rezultate i osvajaju nagrade na brojnim takmičenjima. U školi je aktivan Savjet učenika i Savjet roditelja, koji doprinose kvalitetnijoj realizaciji školskih i vannastavnih aktivnosti.

Radionica na temu "Da li znamo šta je nasilje" organizovana je u jednom odjeljenju II-og razreda, a nakon kratkog upoznavanja učenika sa institucijom Ombudsmana za djecu i osnovnim principima UN Konvencije, predstavljeni su osnovni ciljevi radionice i Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece. Prikazana je prezentacija "Da li znamo šta je nasilje", a potom su učenici podijeljeni u grupe, razgovarali o nasilju, iznosili svoje viđenje pojma nasilja nad djecom, govorili o oblicima nasilja, kako prepoznati žrtve nasilja, a takođe i kome mogu prijaviti uočene slučajeve nasilja.

Učenici su u razgovoru pokazali ozbiljnost i sposobnost da prepoznaju slučajeve nasilja u neposrednom okruženju, te spremnost da o ovoj temi razgovaraju sa roditeljima, nastavnicima, a isto tako i sa predstavnicima policije i centara za socijalni rad.

Zaključili smo da je Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, važan ne samo za potpisnike i institucije koje obavezuje, već i za učenike, koji upoznavanjem sa njegovim osnovnim odredbama proširuju svoja znanja.