DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi", danas su predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili OŠ "Miloš Dujić" u Čelincu.

U ovoj osnovnoj školi nastava se odvija u starom i dotrajalom objektu u čijim su hodnicima izloženi dječiji radovi sakrili tragove vremena. U upravi kažu da se nadaju dovršenju nove školske zgrade u kojoj će djeca i nastavno osoblje imati bolje uslove za rad. Međutim, školski život ne poznaje čekanje, pa se u ovoj školi svi trude da učine sve kako bi vaspitno-obrazovni proces tekao neomateno i bio što kvalitetniji.

OŠ „Miloš Dujić" ima i 4 područne škole, a pohađa je 771 učenik. U pedagoškoj službi kažu da imaju vrlo dobru saradnju sa Savjetom roditelja i da roditelji rado predlažu i sami pomažu u radu škole. Aktivan je i Savjet učenika, koji je prošle godine sam definisao pravila ponašanja za učenike i radio na upoznavanju svih učenika sa pravilima.

Radionica na temu „Da li znamo šta je nasilje?", u kojoj su učestvovali članovi Savjeta učenika, vrlo brzo, nakon upoznavanja, pokazala je da osnovci rado učestvuju u ovakvim aktivnostima. Na pitanje da li su već s nekim ragovarali o nasilju spremno su nabrojali svoje nastavnike, razrednike, pedagošku službu ali i predstavnike MUP-a. U izlaganju, koje su pripremili radeći  u grupama, učenici su prepoznali sve vrste nasilja, navodili primjere za koje su čuli, opisivali kako izgleda žrtva, kako onaj ko vrši nasilje. Nasilje bi prijavili nastavnicima, razrednicima, pedagoškoj službi i roditeljima, ali znaju da nasilje može da se prijavi i centru za socijalni rad.

Interesantno je da su o nasilju na internetu znali mnogo, i da su im poznate namjere nekih odraslih koji se na internetu mogu lažno predstavljati, pa ipak su priznali da neki od njih imaju veliki broj nepoznatih prijatelja na društvenim mrežama.

Kada se sumiraju utisci koje ostavlja posjeta ovoj školi, može se reći da se dobra saradnja škole sa lokalnom zajednicom, Centrom za socijalni rad, Centrom za mentalno zdravlje, policijom, ali i srednjom školom u Čelincu vidi u stavovima djece, njihovoj otvorenosti i spremnosti da pokažu šta znaju ali i da steknu nova znanja.