DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

U okviru aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici  Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Doboju posjetili su Osnovnu školu "Petar Petrović Njegoš" u Tesliću i tom prilikom razgovarali sa predstavnicima uprave škole, a  sa učenicima 8-2 razreda  održali radionicu na temu „Da li znamo šta je nasilje?".

Saznali smo da ovu vaspitno-obrazovnu ustanovu u školskoj 2013/14 godini pohađa 966 učenika, da škola postoji i radi duže od 60 godina. Rukovodstvo škole s ponosom je istaklo brojne rezultate i uspjehe, koje su učenici ove škole postigli na raznim takmičenjem, a posebno ističu višestruko učestvovanje i pobjedu njihovih učenika u popularnom "Kvizologu". Učenici su angažovani u mnogobrojnim sekcijama, gdje postužu zapažene rezultate u radu naučnih, sportskih i sekcija zabavno rekreativnog karaktera. Škola učestvuje u realizaciji raznih projekata koji se tiču djece, a trenutno je u toku realizacija projekta „Indeks inkluzivnosti".

U drugom dijelu posjete, na radionici na temu "Da li znamo šta je nasilje?", učenici su upoznati sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, o osnovnim pojmovima i oblicima nasilja nad djecom i radnjama koje oni konkretno mogu da preduzmu u slučajevima kada se ono desi. U toku radionice učenici su otvoreno razgovarali o tome kako shvataju nasilje, a kroz rad u grupama pokazali da su da već imaju osnovno znanje iz ove oblasti. Kažu da im nije poznato da u sredini u kojoj žive, kao i u školi koju pohađaju ima nasilja.

Na kraju su istakli da im se ovakve radionice sviđaju i da su i danas stekli dosta novih saznanja o nasilju, te da bi voljeli da o ovakvim temama češće razgovaraju.