DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi" ove godine Ombudsman za djecu RS, kancelarija u Foči otpočele su posjetom OŠ "Petar Petrović Njegoš" u Bileći.
Ova vaspitno-obrazovna ustanova broji 570 učenika, koji, osim centralne škole u Bileći, pohađaju i područne škole u Baljcima, Bijeloj Rudini i Vranjskom.

U razgovoru sa članovima uprave saznali smo da su u školi u toku „Dani kulture, jezika i istorije", kao dio projekta „Zajedno smo jači", kojim škola konkuriše za sredstva, koja će, ukoliko projekat bude prihvaćen, utrošiti za izgradnju ljetne učionice.

U drugom dijelu posjete, organizovana je radionica na temu "Da li znamo šta je nasilje?", koja je realizovana u jednom odjeljenju VII-og razreda.
U razgovoru s učenicima uvjerili smo se da su upoznati sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Dosad nisu imali priliku razgovarati o nasilju nad djecom, ali su pokazali veliko interesovanje za ovu temu.

Cilj radionice - edukacija djece o prepoznavanju nasilja i postupanju u slučaju kad su djeca žrtve ili svjedoci nasilja, ispunio je naša očekivanja, jer, osim što su pokazali poznavanje osnovnih oblika nasilja - fizičko, verbalno, psihičko i nasilje putem interneta i mobilnih telefona, učenici su potvrdili da imaju povjerenja u svoje nastavnike u školi, s kojima su spremni podijeliti svoja saznanja o nasilju i prijaviti eventualne slučajeve nasilja nad djecom, kojih dosada, kako kažu, na sreću nije bilo.