DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Radionice „O tvojim pravima u tvojoj školi" ove godine su započele posjetom Srednjoškolskom centru u Kostajnici. U srednjoškolskom centru djeca se obrazuju u 4 struke-saobraćajnoj, ekonomskoj, zdravstvenoj i geodetskoj. Trinaest odjeljenja pohađa oko 330 učenika, od kojih najveći broj putuje, pa se nastava odvija u jednoj smjeni.

U razgovoru sa direktorom i pedagogom saznali smo da je saradnja sa roditeljima korektna i da savjet roditelja postoji i funkcioniše, a savjet učenika ima svoj plan rada i pomoć koordinatora i svih zaposlenih. S obzirom da je tema radionica ove godine nasilje, u školi su nam rekli da unazad nekolki godina nisu evidentirali slučajeve nasilja te da im je poznat Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece.

Radionica je održana sa članovima Savjeta učenika koji su u njoj aktivno učestvovali. Sve oblike nasilja srednjoškolci su veoma dobro prepoznali i definisali. Takođe su opisali i ponašanje po kojem bi prepoznali i žrtvu i nasilnika, a znali su i kome bi se obratili u slučaju nasilja. U školi su kao osobe od povjerenja imenovali nastavnike, razrednike, pedagoga, direktora, ali i dežurnog policajca. S pažnjom su slušali dodatne informacije i povezivali različite oblike nasilja, a posebno onog na internetu.

Savjet učenika provodi brojne humanitarne akcije, sarađuje sa školama iz okruženja, a posebno je interesantno uvođenje SOS mail-a na koji učenici mogu anonimno da prijave probleme koje imaju u školi, porodici ili drugdje i traže pomoć za njihov rješavanje. Pošte u Inboxu ovog SOS mail-a nije bilo, pa predsjednica Savjeta učenika smatra da mogu biti zadovoljni.