DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

World Vision BiH, kancelarija u Banjaluci, organizovao je dvodnevni sastanak  radnih grupa za sektore: ''Obrazovanje i životne vještine'', ''Dječija participacija i zaštita'' i ''Ekonomski razvoj'' s ciljem definisanja prioriteta za svaku od ovih oblasti. Tokom aktivne diskusije i razmjene iskustava i mišljenja proizašli su zaključci i definisani ciljevi za buduće aktivnosti.

U grupi za „Obrazovanje i životne vještine" uz predstavnike škola s područja opština Banjaluka, Čelinac, Kneževo i Kotor Varoš, Republičkog pedagoškog zavoda i učenika, učestvovale su i predstavnice Ombudsmana za djecu.

Kao rezultat ove dvodnevne aktivnosti definisan je opšti zajednički cilj, a on se odnosi na stvaranje uslova za razvijanje punog potencijala svakog djeteta.