DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Sa početkom nove školske godine  još jedan apel odraslima da je najvažnija i trajna obaveza društva dobrobit djece i stvaranje uslova za razvoj njihovih potencijala.

Obrazovanje je mnogo više od formalnog školovanja i obuhvata čitav niz životnih iskustava i procesa učenja koji djeci omogućavaju da razvijaju svoje ličnosti, svoje talente i sposobnosti, koje podstiče i motiviše. Ciljevi obrazovanja definisani zakonom naglasak stavljaju upravo na razvoj potencijala kod svakog djeteta, razvoj kreativnog i kritičkog mišljenja, poštovanje mišljenja drugih, razvoj saradnje i odgovornosti. Obaveza je škole da u  ostvarivanju definisanih ciljeva kontinuirano radi sa učenicima i da poštuje prava svakog pojedinca, jer samo tako  će  pripremiti generacije mladih za odgovorne građane u demokratski uređenom društvu.   

Za hiljade prvačića koji će prvi put sjesti u školske klupe, za koje počinje jedan od najvažnijih i najljepših perioda njihovog odrastanja, od svih školskih predmeta najvažniji je onaj koji ih uči prijateljstvu, drugarstvu, radnim navikama, poštovanju mišljenja drugih, poštovanju  različitosti, saradnji i odgovornosti. Obaveza je škole da tom predmetu da prioritet i odgovori na obaveze  koje ima  ne samo kao obrazovna već vaspitno-obrazovna ustanova.

Jedan od preduslova za uspjeh u školi je saradnja roditelja i škole, i ona mora započeti sa prvim danom škole i mora biti stalna i kontinuirana. 

Roditelji i nastavnici su na istom zadatku, da bi ga u interesu svih uspješno ostvarili vrlo je važno da poštuju djetetove potrebe i mogućnosti, da  djetetu obezbjede dovoljno vremena za odmor, igru i druženje, da podrže dijete u svakom njegovom uspjehu ali i da budu uz dijete i kada uspjeh izostane.

Sretan početak i uspješnu novu školsku godinu svim učenicima, roditeljima i nastavnicima,  

 

Ombudsman za djecu 

 mr Nada Grahovac