DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Već treću godinu za redom po pozivu prof. dr Nenada Babića, nacionalnog koordinatora za reproduktivno zdravlje, jedan mladi savjetnik ombudsmana za djecu učestvuje u radu ECPD Međunarodne ljetne škole „Promocija i zdravstvena zaštita reproduktivnog zdravlja", koja se održava u Miločeru od 1-5.jula 2013.godine. Ove godine je u Miločeru mladi savjetnik Marko Grujić učenik Gimnazije iz Banja Luke.

Organizatori su za IV ECPD Međunarodnu ljetnu školu  izabrali temu „Koncept zaštite reproduktivnog zdravlja u Evropi" i predavanja i radionice usmjerene su na edukaciju mladih o reproduktivnom zdravlju, promociju reproduktivnog zdravlja među adolescentima i zdravstvenu zaštitu na način prilagođen njihovim potrebama i uzrastu.

Mladi savjetnik ombudsmana za djecu moći će aktivno učestvovati u radionicama jer su prošle godine članovi Mreže mladih savjetnika u saradnji sa Ombudsmanom za djecu proveli istraživanje o reproduktivnom zdravlju među srednjoškolcima u Republici Srpskoj. Stavove mladih o reproduktivnom zdravlju, Marko će prenijeti učesnicima i tako doprinijeti da odrasli, a posebno stručnjaci, bolje razumiju potrebu učenja mladih o temi koja je za njih veoma važna, a istraživanje je pokazalo da mladi ljudi za sagavornike o reproduktivnom zdravlju žele, upravo, stručnjake iz ove oblasti.