DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu, danas je na novogodišnjem prijemu za novinare izrazila zabrinutost nedovoljnim poznavanjem Konvencije o pravim djeteta i njenim osnovnim principima. Pola godine od uspostavljanja institucije Ombudsmana za djecu u Republici Srpskoj je kratko vrijeme za ozbiljniju analizu ali dovoljno za ocjenu da neke stvari treba definitivno mjenjati u ostvarivanju i zaštiti prava djeteta. Prije svega to je drugi odnos prema djeci i njihovim pravima. Mi danas imamo nedovoljno razumijevanje Konvencije o pravima djeteta, suštine Konvencije i njenih osnovnih principa. Reakcije da djeca imaju previše prava, da oni moraju imati obaveze samo potvrđuju našu ocjenu da zahtjeve Konvencije nismo shvatili ozbiljno. Konvencija je specifične potrebe djece utvrdila kao njihova prava. Konvencija je pravni okvir koji bi morao obezbjediti svakom djetetu od rođenja do punoljetstva potrebnu brigu i zaštitu i u porodici i školi i lokalnoj zajednici. Svako pravo je jednako važno za psihofizički i moralni razvoj djeteta, svako pravo koje danas nismo obezbjedili djetetu, uskratili smo mu zadovoljenje njegovih potreba i to će svakako ostaviti neizbrisiv trag u njegovom razvoju. Konvencija nas obavezuje da zakone uskladimo sa njenim zahtjevima. Zakone ćemo promjeniti, djecu ćemo naučiti njihovim pravimo ali to neće rješiti problem sve dok odrasli ne počnu djecu ozbiljno da shvataju i ne preuzmu odgovornost za stvaranje uslova u kojima će djeci biti obezbjeđena potrebna briga i zaštita. Institucija je u vrlo kratkom roku primila preko 70 žalbi koje ukazuju na povredu prava djeteta a najčešće se odnose na pravo djeteta da živi sa svojim roditeljima i da ima kontakt sa roditeljem sa kojim ne živi, pravo djeteta na izražavanje vlastitog mišljenja i učestvovanje u postupcima koji ga se neposredno tiču. Zatim, zanemarivanje djeteta, upis u matične knjige, prava djece sa posebnim potrebama. U narednoj godini institucija će po službenoj dužnosti raditi na zabrani upotrebe alkohola maloljetnicima. Tu se moraju tražiti adekvatna zakonska rješenja ali i sankcije, jer postojeća rješenja nisu dala očekivane rezultate-pokazala su samo da sistem u tom dijelu ne funkcioniše. Problemi maloljetničkih brakova, seksualno zlostavljanje i polno nasilje nad djecom, maloljetnička delikvencija i vršnjačko nasilje su teme koje će biti prioritet institucije u narednoj godini. Svaku temu institucija će raditi zajedno sa stručnjacima koji mogu dati svoj doprinos naučni i praktični kako bi se došlo da najboljih rješenja koja će u praksi biti ostvarena.