DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu mr Nada Grahovac, danas je u Bijeljini razgovarala sa gradonačelnikom, gdinom Mićom Mićićem o brojnim pitanjima ostvarivanja prava djece i njihove zaštite.

Posebno je bilo govora o ostvarivanju prava djece sa smetnjama u razvoju, njihovom pravu na odgovarajuću stručnu pomoć, dnevno zbrinjavanje i obrazovanje. Projektne aktivnosti  preduzete radi pružanja odgovarajuće podrške djeci sa smetnjama u razvoju su u završnoj fazi. Angažovanošću nadležnih službi, ali i u saradnji sa nevladinim sektorom, Grad, različitim mjerama doprinosi i unapređenju položaja djece romske nacionalnosti i njihovog uključivanja u obrazovni sistem, ali i zaštiti djece od različitih oblika nasilja i zlostavljanja.     Ombudsman za djecu danas je u Gimnaziji „Filip Višnjić" sa direktorom škole gdinom Dragom Đurićem, razgovarala o nadležnostima Institucije i postupanju u predmetima koji se odnose na ostvarivanje prava djeteta na obrazovanje.