DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Na poziv predsjednika Savjeta roditelja gdina Marka Milića, ombudsman za djecu Nada Grahovac, prisustvovala je 5. redovnoj sjednici Savjeta roditelja u Osnovnoj školi „Sveti Sava" u Zvorniku u utorak 11. juna.

Sama činjenica da je posjeta školi inicirana od strane roditelja govori o zainteresovanosti roditelja i njhovoj spremnosti da različitim aktivnostima doprinesu kvalitetnijem obrazovanju njihove djece koje uključuje ne samo nastavni plan i program već i opremljenost škole i uslove za vaspitno obrazovni rad, odnos zaposlenih prema učenicima, školska takmičenja,  posebnu brigu za djecu sa smetnjama u razvoju, zaštitu zdravlja učenika, saradnju sa lokalnom zajednicom i brojna druga pitanja koja su svakodnevno aktuelna u školi. Roditelji su posebno ukazali na težinu školske torbe i njen uticaj na zdravlje učenika te na potrebu stomatologa u školi.

Dobru saradnju sa roditeljima ombudsmanu za djecu je potvrdila direktor škole gđa Nada Zekić, ističući da škola ima 1350 učenika i da su dobri pokazatelji o radu  škole rezultat zajedničkog rada i ulaganja.

Ombudsman za djecu prisutne je upoznala sa brojnim i različitim pitanjima dječijeg odrastanja po kojima je Institucija postupala i posebno ukazala na važnost saradnje roditelja i škole. Stvaranje partnerskih odnosa između roditelja i škole je uslov bez kojeg nije moguće govoriti o kvalitetnom obrazovanju i vaspitanju djece, bez te saradnje nije moguće ostvariti ciljeve obrazovanja koji su definisane zakonom.

Ombudsman za djecu će početkom nove školske godine ponovo posjetiti školu kada će za djecu biti organizovane radionice o prednostima i rizicima korištenja interneta.

Sa direktom Centra za socijalni rad Zvornik gdinom Vukašinom Nikolićem, ombudsman za djecu je razgovarala o predmetima  iz nadležnosti Centra po kojima je Institucija postupala.