DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Predstavnice Gender centra Vlade Republike Srpske, u sali Skupštine opštine Foča, održale su završnu prezentaciju istraživanja „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT".

Podršku kampanji pružio je i Ombudsman za djecu Republike Srpske, čiji su mladi savjetnici u proteklom periodu napravili mini istraživanja u srednjim školama na temu „Istraživanje uloge informaciono-komunikacionih tehnologija u životima djevojčica i dječaka".

U Foči su to istraživanje provele učenice Srednjoškolskog centra Foča, a mlade savjetnice ombudsmana za djecu Katarina Vuković i Jelena Milanović, u punoj opštinskoj sali, predstavile su rezultate istraživanja. Iako je u vrijeme prezentacije Foča bila bez električne energije, učesnicima je na interesantan način predstavljen projekat i istraživanje koje je provedeno.

Pomociji projekta prisustvovali su predstavnici osnovnih škola „Veselin Masleša" i „Sveti Sava", Srednjoškolskog centra Foča, Osnovnog suda u Foči, Centra za socijalni rad, Centra javne bezbjednosti Foča, kao i predstavnici nevladine organizacije „Nove nade" i drugi. 

Učesnici su izrazili zadovoljstvo što je mladima kroz forume i društvene mreže omogućeno iskazivanje njihovih stavova i međusobna komunikacija, kako po pitanju rodne ravnopravnosti, tako i po pitanju drugih tema interesantnih mladima.