DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

U nastavku aktivnosti na projektu  "Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti" predstavnice Gender centra održale su 04. juna prezentaciju i promociju projekta u Gimnaziji u Prnjavoru.

Na veoma interesantan način mladima su prenijele znanja iz oblasti rodne ravnopravnosti i posebno naglasile značaj korišćenja IKT u sticanju znanja i komunikaciji.

U prezentaciji je učestvovala mlada savjetnica Ombudsmana za djecu Republike Srpske Nikolina Jovanić koja je iznijela rezultate ankete koju je provela kao mladi savjetnik - saradnik na ovom projektu.

Mlade savjetnice ombudsmana za djecu Nikolina Jovanić i Nikolina Vasić su posebno zainteresovane za ovu tematiku i tokom školske godine održale su nekoliko radionica gdje su svojim vršnjacima prenijele znanja o rodnoj ravnopravnosti.

Druženje je bilo veoma zanimljivo, a mladi su stekli nova saznanja o informaciono-komunikacionim tehnologijama, kao i o rodnoj ravnopravnosti.