DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Službenici MUP RS CJB Istočno Sarajevo, Stanica javne bezbijednosti u Foči u saradnji sa kancelarijom Ombudsmana za djecu 31.maja 2013.godine organizovali su okrugli sto pod nazivom "Spriječimo nasilje nad djecom, njihovo zlostavljanje i zanemarivanje"
Okrugli sto je organizovan kao dio preventivne kampanje u povodu 4. juna - Međunarodnog dana djece žrtava nasilja.

Pored predstavnika MUP-a i Ombudsmana za djecu u radu okruglog stola učestvovali su predstavnici Srednjoškolskog centra u Foči, osnovnih škola, Centra za socijalni rad Foča, Medicinskog fakulteta iz Foče, Opšte bolnice, Doma zdravlja, Omladinskog pokreta, Upravljačkog komiteta za mlade opštine Foča, kao i predstavnici NVO.
 
Predstavnica Ombudsmana za djecu podsjetila je učesnike na značaj Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece, koji su 20. novembra potpisali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, a koji se primjenjuje od 01. januara 2013.godine, te na dužnost resornih ministarstava da obezbijede njegovu dostupnost relevantnim institucijama i službama, kao i da preduzmu sve mjere radi njegove dosljedne primjene.

Takođe, je istaknuto da je svaka institucija ili služba koja preduzima mjere i aktivnosti u zaštiti djece od nasilja dužna postupati u skladu sa procedurama i aktivnostima utvrđenim ovim Protokolom.

Učesnici okruglog stola su se složili da se nasilje nad djecom javlja u različitim oblicima, ali da je osnovni problem što se ono na vrijeme ne prepoznaje i što izostaje odgovarajuća reakcija nadležnih, kako u dijelu prevencije i pomoći djetetu, tako i u dijelu utvrđivanja odgovornosti počinilaca, te je odgovornost na svim institucijama, službama i ustanovama da osiguraju adekvatnu zaštitu djeteta, prvenstveno kroz prevenciju, u prepoznavanju problema, prijavljivanju, potrebnoj pomoći djetetu,  što podrazumijava maksimalno angažovanje u primjeni Protokola o postupanju u slučaju nasilja nad djecom, i sveobuhvatnu saradnju svih nadležnih organa i institucija.