DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

U prepunoj učionici OŠ „Sveti Sava" u Brodu održana je prezentacija „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti - Rodna ravnopravnost i IKT" koju Gender centar provodi u saradnji sa mladim savjetnicima/savjetnicama Ombudsmana za djecu Republike Srpske.

Predstavnice Gender centra-Centra za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske su tokom prezentacije upoznale prisutne sa značajem rodne ravnopravnosti i posebno u oblasti informaciono komunikacionih tehnologija. Tema je izazvala  interesovanje svih prisutnih jer su IKT postale dio naše svakodnevnice.

U Brodu je rezultate istraživanja sa terena i svoja iskustva o odnosu dječaka i djevojčica prema korišćenju IKT predstavila mlada savjetnica ombudsmana za djecu Mirjana Vujić, koja se sa ovom tematikom upoznala tokom učešća na trening seminarima koji su održani u saradnji Ombudsmana za djecu i Gender centra.