DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

U Doboju je u organizaciji Gender centra Vlade Republike Srpske, održana prva prezentacija rezultata projekta „Mladi kroz prizmu rodne ravnopravnosti", na temu „Rodna ravnopravnost i IKT", kojoj su pored predstavnika Gender centra prisustvovali predstavnici lokalne zajenice, predstavnici više udruženja građana iz Doboja, studenti Pavlović univerziteta i predstavnik Ombudsmana za djecu.

Implementaciju ovog projekta Gender centar je počeo u septembru 2012 godine, a projekat traje godinu dana i dio je širih kontinuiranih aktivnosti u okviru strateškog plana Gender centra usmjerenog na predstavljanje i širenje rodne ravnopravnosti među mladima uz pomoć informaciono-komunikacionih tehnologija.

Podršku promotivnoj kampanji tog projekta dao je i Ombudsman za djecu Republike Srpske, a mladi savjetnici ombudsmana za djecu obavili su istraživanja u srednjim školama na temu „Uloga informaciono-komunikacijskih tehnologija u životima djevojčica i dječaka u Republici Srpskoj".

Znanje i vještine koje su stekli na trening seminarima koje organizuje Ombudsman za djecu, naši mladi savjetnici Jovana Đurić i Igor Marjanović pokazali su na najbolji mogući način, predstavljajući rezultate do kojih su došli kroz istraživanje u svojim školama. Rezultati istraživanja, pokazali su koliko i za koju namjenu dječaci, odnosno djevojčice koriste savremene informaciono-komunikacione tehnologije.

Aktivnosti u kampanji  i održana prezentacija rezultata istraživanja predstaljaju veoma dobar primjer dobre saradnje mladih u realizaciji projekta.