DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, u saradnji sa Gender centrom Vlade Republike Srpske organizovao je trodnevni trening seminar za mlade savjetnike ombudsmana za djecu „UN Konvencija o pravima djeteta i rodna ravnopravnost" čiji je cilj da se novi članovi Mreže mladih savjetnika upoznaju sa Institucijom, sa radom mladih savjetnika i usvoje osnovna znanja o pravima djeteta i rodnoj ravnopravnosti. Trening seminar dio je aktivnosti u sklopu projekta „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske" koji je podržan iz sredstava FIGAP programa.

Trening seminar je okupio 20 srednjoškolaca iz Foče, Vlasenice, Doboja, Modriče, Bijeljine, Šamca, Gradiške, Prnjavora i Banjaluke koji su prošli interaktivne radionice, prezentacije i razgovarali sa ombudsmanom za djecu. Kroz ove aktivnosti mladi su se upoznali sa osnovnim principima Konvencije o pravima djeteta, saznali šta je rodna ravnopravnost i dobili osnovne informacije o vještinama vršnjačke edukacije.

Tri dana su mladi proveli u interaktivnom učenju i druženju, trudeći se da saznaju što više o svojim pravima, ali i obavezama i odgovornostima.

Svoju kreativnost djeca su pokazala u radu u grupama, izrađujući panoe na kojima se osim njihovih zapažanja i razmišljanja o pravima djeteta našlo i nekoliko crteža, ali i slogana kojima su pokazali kako vide i razumiju svoja prava.

Mladi savjetnici su posebno podržali svoju stariju drugaricu Nikolinu Jovanić iz Prnjavora koja je po modelu Gender centra održala radionicu o rodnoj ravnopravnosti i pokazala im kako će i sami moći iskoristiti stečena znanja u svom daljem radu.

Razgovor sa Ombudsmanom za djecu mr Nadom Grahovac organizovan je trećeg dana seminara, kako bi djeca mogla iznijeti svoje mišljenje ne samo o svojim pravima, nego i dati svoju ocjenu trening seminara kojem su prisustvovali. Razgovor se vodio o temama koje su uvijek aktuelne: nasilje u školi i porodici, učešće djece u životu u školi, dosije učenika, disciplina u školi, a bilo je i konkretnih pitanja, vezano za situacije u kojima su djeca procijenila da su njihova prava povrijeđena.

Trening seminar je i djeci i zaposlenima u Ombudsmanu za djecu donio nova iskustva, ukazao na to da direktni kontakt sa djecom i komunikaciju ne može zamijeniti ništa, te da ovakva druženja stvaraju trajna prijateljstva i sigurno doprinose stvaranju klime u kojoj će se prava djeteta bolje razumjeti i zaštititi.