DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je Godišnji izvještaj o radu Ombudsmana za djecu Republike Srpske za 2012. godinu.

Izvještajem se, u skladu sa standardima institucija Ombudsmana za djecu, ne daje samo statistika, već se istim ukazuje na one dijelove sistema koje treba jačati u cilju zaštite prava i interesa djece.

U 2012.godini Institucija je postupala u 601 predmetu - 503 su predmeti po žalbi, 426 su primljene žalbe, 38 žalbe po službenoj dužnosti i 39 prenesenih iz prethodne godine. Ako se ima u vidu da je Institucija u 2010. godini postupala u 258 predmeta, a 2012. godini u 601 predmetu to jasno govori o kojem se povećanju radi.

Podnosilac prijave najčešće je jedan od roditelja, ali je znatno porastao i broj djece koja se obraćaju Instituciji.

Najveći broj prijava odnosi se na povredu ličnih prava djeteta, 43,3%, a zatim na pravo na obrazovanje 19,8%, te se zato žalbe najčešće odnose na postupanje centara za socijalni rad i vaspitno - obrazovnih ustanova.

Od ličnih prava djeteta najveći broj žalbi odnosi se na uređenje viđanja djeteta sa roditeljem sa kojim ne živi i bliskim srodnicima 39,3% i zaštitu od zanemarivanja, nasilja i zlostavljanja 32,3%.

Pri tome su djeca do 10 godina života najviše izložena situacijama koje dovode do povrede njihovih prava - 38% i dječaci su u nešto većem procentu izloženi povredama prava od djevojčica.
 
Značajno povećanje broja žalbi, posljedica je prije svega veće vidljivosti i povjerenja u Instituciju, ali i sve veće spremnosti i otvorenosti i vladinog i nevladinog sektora da o brojnim pitanjima dječijeg odrastanja otvoreno govori.