DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Završna Konferencija Mreže ombudsmana za decu Jugoistočne Evrope (CRONSEE) u okviru realizacije Regionalnog projekta "Prevencija eksploatacije djece u Jugoistočnoj Evropi" u organizaciji Save the Children-a je održana od 22- 24.04.2013.godine u Novom Sadu.

Međunarodnoj konferenciji prisustvovalo je preko 20 predstavnika institucija ombudsmana koje se bave zaštitom prava dece. Predstavnici iz 11 zemalja regiona Jugoistočne Evrope su tokom dva dana razmatrali i sumirali rezultate istraživanja o eksploataciji djece na internetu. Tokom Konferencije institucije su predstavile primjere dobre prakse komunakcije ombudsmana sa djecom.

Predstavnici Ombudsmana za djecu, Andrea Stanković i Ozren Ćosić, su predstavili rezultate istraživanja eksploatacije djece putem interneta u Republici Srpskoj, kao i rad Mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu Republike Srpske kao primjer dobre prakse saradnje Institucije sa djecom.

Na Konferenciji su sumirani i rezultati tri regionalna istraživanja: o seksualnoj eksploataciji djece, eksploataciji djece u svrhu prosjačenja i eksploataciji djece putem interneta, koji su provedeni od 2011. do 2013.godine.