DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske uz podršku World Vision-a, UNICEF-a i Svjetske zdravstvene organizacije predstavili su danas publikaciju „Smjernice za ishranu dojenčadi i djece predškolskog i školskog uzrasta".

Ministar zdravlja i socijalne zaštite, zamjenik ministra u Ministarstvu porodice, omladine i sporta i predsjednica Savjeta za djecu istakli su važnost pravilne ishrane djece od njihovog najranijeg uzrasta.

Vlada Srpske definisala je Politiku unapređenja ranog rasta i razvoja djece i Politiku unapređivanja ishrane djece do pet godina života u Republici Srpskoj, te Politiku unapređivanja zdravlja stanovništva Republike do 2020. godine, koje pomažu u ostvarivanju prioritetnih pravaca i akcija.

Cilj publikacije „Smjernice za ishranu dojenčadi i djece predškolskog i školskog uzrasta" je da edukuje odrasle i da im pomogne u razvijanju zdravih prehrambenih navika kod djece kako bi svako dijete, bez obzira na sredinu iz koje potiče, imalo uslove za zdrav početak života, i kako bi ostvarilo svoj puni potencijal.

Predstavljanje publikacije uveličali su i mališani iz Dječijeg vrtića "Lepa Radić" iz Gradiške koji su pred brojnim gostima izveli maštovit recitatorsko-folklorni program.