DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac razgovarala je danas sa ministrom prosvjete i kulture Republike Srpske Goranom Mutabdžijom i njegovim saradnicima o mogućnostima intenzivnije saradnje u pogledu zaštite prava djece u Republici Srpskoj.
 
Ombudsman za djecu upoznala je ministra Mutabdžiju sa zaprimljenim žalbama kada je u pitanju kršenje prava djece u obrazovanju. Dogovoreno je da u narednom periodu bude sačinjena zajednička lista aktivnosti koja će biti okvir za tješnju saradnju Ministarstva i Ombudsmana za djecu.

Ministar Mutabdžija istakao je da će Ministarstvo intenzivirati rad na donošenju podzakonskih akata sa ciljem bolje zaštite prava djece. Ombudsman za djecu je upoznata da je u planu izmjena zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju i da će tim izmjenama biti predviđeno donošenje etičkog kodeksa i pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti učenika. 
 
 „Do sada je etičke kodekse donosila svaka škola za sebe, ali ubuduće ćemo to propisati podzakonskim aktom kako bismo jednoobrazno definisali prava i obaveze učenika i nastavnika u obrazovnim institucijama", rekao je ministar Mutabdžija.