DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske u saradnji sa UNICEF-om danas je u Administrativnom centru Vlade promovisalo publikaciju „Istraživanje višestrukih pokazatelja u Republici Srpskoj 2011-2012. godine" kojem su prisustvole i predstavnice Ombudsmana za djecu.

Ministar zdravlja i socijalne zaštite, gdin Ranko Škrbić, izrazio je zahvalnost svima koji su podržali ovo opsežno istraživanje, a posebno građanima Republike koji su imali strpljenja da učestvuju u anketi jer rezultati ukazuju dokle se došlo i šta nam je još činiti na unapređenju zaštite zdravlja djece.

Prisutnima se obratila i gospođa Florence Bauer, ispred UNICEF-a, koji je podržao ovo istraživanje, kao i neka prethodna i naglasila dobru saradnju sa istraživačkim timom i resornim ministarstvima.

O samom istraživanju, ciljevima, metodama, rezultatima i njegovom značaju za dalje djelovanje pojedinaca, institucija, ministarstava i drugih govorila je dr Amela Lolić, zamjenica ministra zdravlja i socijalne zaštite, koja je istakla i važnost publikacije za praktičnu primjenu.

Publikacija donosi rezultate opsežnog istraživanja koje je provodeno u 1945 domaćinstava u Republici Srpskoj posebno orjentisane na populaciju djece i žena u generativnom periodu, kao posebno osjetljive kategorije. Kao faktori koji značajno određuju zdravlje i stanje ispitivane populacije prikazani su voda i higijena, razvoj djeteta, obrazovanje, pristup masovnim medijima, subjektivno blagostanje, te konzumacija duvana i alkohola. U rezultatima je posebno vrijedna analiza pokazatelja vezanih za osnovna prava djece.