DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Ombudsman za djecu RS u saradnji sa Agencijom za informaciono društvo RS danas je nastavio aktivnosti povodom obilježavanja Međunarodnog dana bezbjednog interneta u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora, s ciljem upoznavanja djece sa pravima i odgovornostima koje imaju pri korišćenju savremenih tehnologija.

Tridesetak učenika prisustvovalo je prezentaciji: "Poveži se s poštovanjem" koju je za njih pripremila prof. dr Tatjana Duronjić, i djecu upoznala sa prednostima i rizicima kojima mogu biti izloženi kod korišćenja društvenih mreža.
Od djece smo saznali da na internetu uglavnom koriste društvene mreže, a neki od njih imaju veliki broj prijatelja.

Zamjenica ombudsmana za djecu upoznala je prisutne s nekim pravima koja im garantuje UN Konvencija, za šta su učenici pokazali interesovanje te su tražili da im se dodatno objasni riječ ombudsman.

Ova posjeta bila je novo iskustvo za sve prisutne, a domaćini i gosti prepoznali su potrebu da se druže ponovo na sličan način. Djeca su izrazila zadovoljsvo posjetom i prihvatili prijedlog da u sljedećem druženju razgovaramo o pravima djeteta.