DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Moderne tehnologije danas su sastavni dio odrastanja djece od najranijeg uzrasta. Internet ima svoje prednosti - brzina i dostupnost informacija, kontakti, prevazilaženje udaljenosti. 

Međutim, i negativne pojave su sve prisutnije i njih moramo prepoznati na vrijeme, prije svega zavisnost od ovog oblika komunkacije i različite oblike nasilja nad djecom.

Stručnjaci upozoravaju da na žalost ne postoji nijedan efikasan način kako djecu sačuvati od rizika kojima su u tom svijetu izložena. Jedina sigurna zaštita je informisanost djece. Što više djeca znaju o rizicima, veća je mogućnost da prepoznaju situacije u kojima mogu biti  povrijeđena ili ugrožena.

Drugi problem je zavisnost koja ugrožava zdravlje djece, jer u periodu rasta i razvoja, nekontrolisano sjedenje ispred računara ugrožava njihovu kičmu, njihove oči, stvara loše navike u vezi sa ishranom, ugrožava kvalitet socijalnih kontakata.

Zbog toga je vrlo važno da zajedno, djeca i odrasli, roditelji i nastavnici, pedagozi, pomognu djeci da se orjentišu u ovom svijetu i da uživaju u realnom.

Obilježavanje Međunarodnog dana bezbjednog interneta: Prava i odgovornost djece na internetu pod motom: "Poveži se s poštovanjem", u organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske u saradnji sa Osnovnom školom "Ivo Andrić", Agencijom za informaciono društvo Republike Srpske i Centrom za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora održaće se:

- 05.02.2013. u 12:00 časova u Osnovnoj školi "Ivo Andrić" Banja Luka.

- 06.02.2013. u 11:00 u Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora Banja Luka.