DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Mladi savjetnici ombudsmana za djecu RS su proveli vikend na snijegom zavejanom Borju. Drugarska atmosfera, interesantne radionice i teme koje su bile ponuđene grijale su 25 srednjoškolaca, mladih savjetnika ombudsmana za djecu.

Trening seminar „Pravo na izražavanje mišljenja i participaciju" treći je i ujedno i završni trening seminar koji je planiran u projektu „Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske" finansiranom iz sredstava FIGAP Programa.

Mladi savjetnici su tokom seminara stekli nova znanja o tome kako UN Konvencija o pravima djeteta i domaći zakoni regulišu pitanje prava djeteta na izražavanje mišljenja i njegovo učešće u svim pitanjima koja ga se tiču. Mladi su prenijeli iskustva koja imaju u svojim školama, porodicama, lokalnim zajednicama, nevladinim organizacijama i istakli da im je važno da iznesu svoje mišljenje, ali još važnije im je da odrasli to mišljenje čuju i uvaže.

Tokom trening seminara mladi su sumirali rezultate i donijeli zaključke i preporuke vezano za istraživanje "Reproduktivno zdravlje-stavovi mladih" koje su proveli u saradnji sa Institucijom.

U nedjelju, 9.decembra mladim savjetnicima su dodijeljene potvrde o sticanju znanja i vještina za vršnjačke edukatore iz oblasti prava djeteta i rodne ravnopravnosti.

Mladi savjetnici nisu krili svoje zadovoljstvo, iako se na rastanku potkrala i poneka suza i obećanje da će se ponovo sresti u radu i druženju za koje kažu da im je donijelo iskustva, znanja i prijateljstva za cijeli život.