DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

U povodu 10. decembra Međunarodnog dana ljudskih prava, Ombudsman za djecu Republike Srpske, zajedno sa Mrežom mladih savjetnika Institucije, prezentovaće rezultate istraživanja: "Reproduktivno zdravlje-stavovi mladih", koje su proveli srednjoškolci, mladi savjetnici.

Na ovaj način, djeci je omogućeno ostvarivanje njihovog prava na izražavanje vlastitog mišljenja i učestvovanje u svim postupcima koji se njih tiču, a svojim stavovima, mladi ukazuju na potrebu adekvatnih, sistemskih preventivnih programa, mjera i aktivnosti u zaštiti zdravlja djece i omladine.