DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Povodom Međunarodnog dana prava djeteta, u Bijeljini je, u organizaciji Ombudsmana za djecu Republike Srpske i Međunarodne asocijacije doktora medicine za Jugoistočnu Evropu iz Bijeljine, dana 23.11.2012. godine održan okrugli sto na temu: „Preventivne mjere zdravstvene zaštite djece u obrazovnom sistemu".

Učesnici u diskusiji, predstavnici zdravstvenih ustanova, osnovnih škola, socijalnih ustanova i udruženja građana, skrenuli su pažnju na uočene zdravstvene probleme kod djece školskog uzrasta, koji se javljaju u vidu deformacija kičmenog stuba i stopala, i naglasili da se takve deformacije najčešće pojavljuju kao posljedica nepravilnog sjedenja, nedovoljne fizičke aktivnosti i povećanog opterećenja tijela djeteta zbog težine đačke torbe.

Izneseni su podaci koji ukazuju na to da težina đačke torbe za učenike nižih razreda osnovne škole prelazi dozvoljeno opterećenje, koje ne treba da bude veće od 10% u odnosu na tjelesnu masu učenika, te da je uočeno da značajan broj učenika nosi torbu koja predstavlja opterećenje veće od 15% pa čak i od 20% od njihove tjelesne mase.

Učesnici u diskusiji su iznijeli svoja zapažanja koja se odnose na zdravstveno stanje djece koja pohađaju osnovnu školu i ukazali na niz razloga koji dovode do navedenih zdravstvenih problema. Zaključeno je da uočeni procenat smetnji u fizičkom statusu učenika zahtijeva sistematski pristup rješavanju tih problema, kroz korekciju i otklanjanje već nastalih smetnji kod djece, ali i kroz poseban rad na prevenciji, odnosno sprečavanju takvih posljedica, u smislu redovnog informisanja učenika, roditelja i nastavnog osoblja, da bi se skrenula pažnja na stalnu potrebu praćenja fizičkog stanja učenika i na značaj pravovremenog reagovanja.

Posebno je naglašena potreba ostvarivanja zdravstvene zaštite djece kroz organizovanje redovnih sistematskih pregleda učenika u svim školama, kako bi se uočene smetnje mogle blagovremeno otkloniti.