DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U nedjelji u kojoj se obilježava Međunarodni dan prava djeteta, mlada savjetnica Ombudsmana za djecu RS, iz Srednjoškolskog centra u Foči, Branka Grubačić, učenica III razreda Gimnazije, organizovala je druženje sa učenicima jednog odjeljenja I razreda Gimnazije pod sloganom "Zaštitimo se od vršnjačkog nasilja", sa ciljem da mlađim učenicima ove vaspitno-školske ustanove prenese svoja znanja i iskustva koja je stekla na trening seminarima kao mladi savjetnik Ombudsmana za djecu RS.
 
Branka je jedna od 25-oro srednjoškolaca iz opština Republike Srpske  uključena u program "Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu RS," a ovom prilikom je, u uvodnom dijelu, izlagala o osnovnim pravima koja garantuje UN Konvencija o pravima djetata, te prenijela svoja iskustva koja je stekla na trening seminarima za mlade savjetnike na temu zaštite od nasilja i diskriminacije, te svoje mlađe drugare upoznala o propisima koji regulišu postupanja u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Nakon radionice koju je održala uz asistenciju Katarine Vuković, učenice ove škole koja je izrazila želju da bude dio Mreže mladih savjetnika Ombudsmana za djecu, razgovarali su o problemu vršnjačkog nasilja u školama, izrazili zadovoljstvo što ovaj problem nije prisutan u njihovoj školi, ali su učenici u diskusiji u koju su se svi uključili  pokazali spremnost da o  vršnjačkom nasilju otvoreno razgovaraju, a pokazali su da poznaju i proceduru koju predviđa Protokol o postupanju u slučajevima vršnjačkog nasilja.

Ombudsman za djecu RS podržava mlade savjetnike u nastojanjima da vrše vršnjačku edukaciju o raznim temama iz oblasti poznavanja i zaštite dječijih prava, ali isto tako i nastojanju da  podsjete vršnjake na njihove obaveze i odgovornosti na putu odrastanja.