DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnice Ombudsmana za djecu Republike Srpske posjetile su školu „Zmaj Jova Jovanović"  u Banjaluci. Planirana radionica iz ciklusa „O tvojim pravima u tvojoj školi", bila je u znaku obilježavanja Međunarodnog dana prava djeteta.

Iz razgovora sa pedagogom saznali smo da će danas učenici preuzeti ulogu svojih nastavnika i održati časove i na taj način obilježiti 23 godine od usvajanja UN Konvencije o pravima djeteta.  Sa zadovoljstvom smo prisustvovali času matematike u jednom odjeljenju devetog razreda, a čas je veoma ozbiljno i po savremenim metodama vodio učenik. Čas je bio dobro organizovan, učenici su bili zainteresovani i sarađivali sa nastavnikom, a disciplina je bila u skladu sa školskim pravilima. Ovo je praksa koja pokazuje kako  djeca od odraslih usvajaju ne samo znanja i vještine, nego i ponašanje i način komunikacije.

Zamjenica ombudsmana za djecu, čestitala je učenicima Međunarodni dan prava djeteta i podsjetila ih da je Konvencija utvrdila prava djeteta, ali da to ne znači da djeca nemaju i obaveze i odgovornosti u skladu sa svojim uzrastom.