DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Na inicijativu Ombudsmana za djecu Republike Srpske, danas je potpisan Protokol o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece. Protokol su potpisali Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite, Ministarstvo porodice, omladine i sporta, Ministarstvo prosvjete i kulture i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Cilj Protokola je zaštita djeteta od svih oblika nasilja, zlostavljanja iili zanemarivanja i jačanje odgovornosti svih institucija i službi koje, u okviru svojih zakonom utvrđenih ovlašćenja, preduzimaju mjere i aktivnosti u zaštiti djece od bilo kojeg oblika nasilja.

Protokol će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske" i primjenjivaće se od 01.01.2013. godine.