DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

UN Konvencija o pravima djeteta, kao univerzalni međunarodni dokument posvećen djeci,  izraz je potrebe da se djeci obezbijedi posebna zaštita i briga, jer postojeći sistem zaštite prava i sloboda građana na međunarodnom planu nije bio dovoljna garancija i u zaštiti prava i interese djece.

Prava djeteta, kako ih Konvencija utvrđuje, samo su potrebe svakog djeteta koje su različite u različitim periodima njegovog odrastanja. Zato je važno da te potrebe djeteta u svakom periodu njegovog odrastanja i na svakom mjestu budu prepoznate, kako bi mogle biti osigurane i obezbijeđene i u porodici, školi, lokalnoj zajednici.

Obaveza je odraslih da djetetu obezbijede takvu zaštitu i brigu koja je neophodna za njegovu dobrobit, imajući pri tome u vidu:

-        da je svako pravo iz Konvencije osnovno i jednako važno,

-        da prava nije moguće rangirati po njihovom značaju,

-        da prava djeci pripadaju samo zato što su djeca,

-        da se prava djeci ne mogu oduzeti zato što ih nisu zaslužili.

 Prava koja djeca imaju nikako ne znače da djeca mogu raditi što hoće, da su prezaštićena, da su učenjem o pravima zanemarili obaveze. Djeca imaju i svoje obaveze i odgovornost u skladu sa svojim uzrastom i svojom sposobnošću da obaveze i odgovornost preuzmu.

Da li djeca znaju svoje obaveze, da li će preuzeti odgovornost za svoje postupanje i svoje odluke, zavisi opet od nas odraslih, da li smo ih, kako i koliko tome naučili.

Prava djece, su obaveza i odgovornost odraslih.

 

Aktivnosti povodom Međunarodnog dana prava djeteta:

 PONEDJELJAK, 19.novembar,

1.    Okrugli sto: Otklanjanje prepreka - uslov za uključivanje u zajednicu djece sa smetnjama u razvoju, Centar za socijalni rad Banja Luka u 11.00h

2.    „O tvojim pravima u tvojoj školi", OŠ „Zmaj Jova Jovanović" Banja Luka, u 9.00h

3.    Prezentacija istraživanja: Ispitivanje učestalosti anemije i faktora koji dovode do anemije u opštoj populaciji u Republici Srpskoj, Konferencijska sala Vlade RS u 9.00h

 UTORAK, 20.novembar       

1.    Potpisivanje Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja   djece -Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite u 9.30h

2.    „Gradovi/opštine - prijatelji djece"- Konstitutivna sjednica koordinacionog odbora, Administrativna služba Grada Banja Luka u 9.00h

3.    Centralna manifestacija povodom Međunarodnog dana prava djeteta-OŠ „Georgi Stojkov Rakovski" Banja Luka u 12.00h

 ČETVRTAK, 22.novembar,         

Okrugli sto: Vršnjačko nasilje - Teslić 12.00-18.00h

 PETAK, 23 novembar,

Preventivne mjere zdravstvene zaštite djece u obrazovnom sistemu, u 11.00h u prostorijama Međunarodne asocijacije doktora medicine  za Jugoistočnu Evropu u Bijeljini