DJECA SU REKLA

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

19.novembar obilježava se kao Međunarodni dan prevencije zlostavljanja djece i ima za cilj jačanje svijesti o štetnosti svakog oblika nasilja nad djecom i potrebi njegovog sprečavanja, jer svako nasilje vrijeđa i ponižava, ugrožava djetetovo dostojanstvo i ostavlja teške, vrlo često i trajne posledice na razvoj i odrastanje djeteta.

Iako je pravo djeteta na zaštitu od nasilja garantovano svim međunarodnim dokumentima  i domaćim propisima, stvarnost je za mnogu djecu, na žalost potpuno drugačija.

Žalbe primljene u Instituciji, kojima se ukazuje na povrede prava djeteta, pokazuju da su mnoga djeca još uvijek izvan potrebne zaštite, prije svega zbog odnosa prema  problemu nasilja i njegovom neprepoznavanju, zbog neadekvatnog reagovanja u situacijama kada se nasilje desi, i što je vrlo važno, zbog izostanka potrebne psihosocijalne podrške djeci žrtvama bilo kojeg oblika nasilja.