DJECA SU REKLA

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Posjetom Tehničkoj školi u Doboju predstavnici Ombudsmana za djecu, nastavili su aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" i razgovarali sa srednjoškolcima o pravu na zdravlje, zdravom načinu života i faktorima koji utuču na zdravlje.

Učenici priznaju da, s obzirom na stručni profil te škole, nisu u prilici da u školi, u redovnoj nastavi uče o ovim temama. Izuzetak su časovi fizičkog vaspitanja na kojim im nastavnici govore o značaju fizičkih aktivnosti i časovi odjeljenske zajednice kada povremeno razgovaraju i o toj temi. Zato smatraju da bi saznanja o pitanjima iz ove oblasti trebali da dobiju kroz rad u sekcijama i drugim vannastavnim aktivnostima.

Podijeljenog su mišljenja o načinu na koji bi o tim temama željeli da se informišu: malu prednost daju edukaciji koju bi dobili od stručnjaka iz te oblasti u odnosu na vršnjačke edukatore. U razgovoru o uslovima za dobro zdravlje istakli su značaj zdrave ishrane, umjerene fizičke aktivnosti, te čistu vodu i vazduh, za koje kažu da ih imamo sve manje i manje.

Pokrenuli su razgovor i o značaju higijene za očuvanje dobrog zdravlja i naglasili da smatraju da je to veoma važna, a kako kažu zapostavljena tema, te su istakli da bi voljeli posebno da se informišu kako o ličnoj, tako i o mentalnoj higijeni u funkciji zaštite zdravlja. Pored higijene, naveli su i druge teme koje ih interesuju kao što su: značaj i uticaj sportskih aktivnosti na zdravlje, pravilna i zdrava ishrana za sportiste, uticaj energetskih napitaka, duvana i alkohola na zdravlje. Ukazali su i na problem zagađivanja životne okoline i potrebu da se u toj oblasti više učini, kako bi sredina u kojoj djeca i mladi ljudi žive i odrastaju bila što čišća i zdravija.