DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Ekonomska škola u Banjoj Luci je dvadeset i peta škola u kojoj je ove godine održana radionica o zdravlju u ciklusu radionica „O tvojim pravima u tvojoj školi". U uvodnom dijelu radionice učenici su pokazali da imaju informacije o Instituciji, a posebno ih je interesovao rad Mreže mladih savjetnika ombudsmana za djecu.

Nakon uvodnog razgovora, u prepunom amfiteatru škole, vodila se veoma živa diskusija o zdravom načinu života i svemu što može uticati na njega.

Srednjoškolci su primijetili da zdrava ishrana treba da bude prioritet u očuvanju zdravlja, ali kažu da kod kuće imaju svega jedan kuvani domaći obrok i to najčešće kasno popodne. Kažu da u vrijeme velikog odmora ne bi ni stigli pojesti nešto zdravo, jer za pravilan i zdrav obrok treba imati vremena.

Fizička aktivnost je veoma bitna i veliki broj učenika se bavi sportom, ali nisu potpuno zadovoljni time što neke sportske sekcije imaju ograničen broj učenika pa su u njih uključeni uglavnom oni koji već imaju određena znanja i vještine. Pohvalili su svoje profesore fizičkog vaspitanja koji koriste svaku priliku da im i kao grupi i pojedinačno skrenu pažnju na vježbe i način ishrane koji mogu biti u službi zaštite i unapređenja njihovog zdravlja.

Razgovor o potrebi učenja o zdravlju uvjerio nas je da učenici ove škole informacije o zdravlju dobivaju uglavnom od roditelja i putem interneta, a nešto manje u školi. Posebno su istakli da je mentalno zdravlje mladih važno, a o njemu se malo govori i brine. Reproduktivno zdravlje je tabu tema, tvrde učenici, jer na radionicama o toj temi malo je ko htio da govori. Stoga smatraju da o tome treba da uče u školi, od stručnjaka koji bi im po godinama bili bliski i s kojima bi mogli otvoreno da razgovaraju, jer  nisu sigurni u informacije koje imaju sa interneta, iz časopisa i sl.

Nakon radionice, obavljen je razgovor sa psihologom i pedagogom škole, koji su istakli da imaju vrijedan Savjet učenika, koji aktivno učestvuje u brojnim pitanjima iz života škole, a aktivno sarađuje i sa Savjetom roditelja. Ono što treba naglasiti je da u ovoj školi ističu dobru saradnju sa roditeljima koja se odvija ne samo kroz sastanke nego i učešće roditelja u projektima i neformalnim druženjima kroz koja se razvija međusobno povjerenje, a sve u najboljem interesu djeteta.