DJECA SU REKLA

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

U nastavku aktivnosti "O tvojim pravima u tvojoj školi", predstavnici Ombudsmana za djecu RS posjetili su Srednjoškolski centar "Aleksa Šantić" u Nevesinju.
 
U  razgovoru sa školskim psihologom saznali smo da u ovom Centru 576 učenika pohađa Gimnaziju, Medicinsku i Ekonomsku školu, te jedno odjeljenje Građevinske škole.

Škola ima dvije zgrade, od kojih je jedna montažna, koristi opštinsku sportsku dvoranu, koja je takođe montažni objekat. Ovi objekti, zbog brojnih oštećenja trebaju popravke, pa im je problem obezbjeđenje novčanih sredstava za sanaciju. 

Učenici ove škole se tradicionalno ističu po brojnim uspjesima na takmičenjima iz matematike, fizike, atletike. Pohvalili su se uspjehom jednog od svojih učenika, koji je u školskoj 2010/2011 godini na republičkom takmičenju iz matematike osvojio prvo mjesto, a zatim u Argentini bronzanu medalju. I ove školske godine je učenik ovog Centra na republičkom takmičenju osvojio prvo mjesto, a uspjehe postižu i na takmičenjima iz fizike, atletike.

U drugom dijelu boravka u ovoj vaspitnoškolskoj ustanovi, organizovali smo radionicu na temu prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu sa učenicima jednog prvog odjeljenja Gimnazije. Nakon kratkog upoznavanja i predstavljanja institucije Ombudsmana za djecu, razgovarali smo o dječijim pravima garantovanim UN Konvencijom o pravima djeteta. Učenici su pokazali zavidno poznavanje svojih prava, ali isto tako i da su svjesni svojih obaveza i odgovornosti.

U vezi sa temom radionice, u otvorenom razgovoru pokazali su veliko interesovanje za mnoga pitanja iz ove oblasti. Smatraju da je zdrava ishrana, od najvećeg značaja za njhov pravilan razvoj, ali žale se da nemaju školsku kuhinju pa na odmorima između časova trče u obližnju prodavnicu po sendviče i razna peciva, iako to ne smatraju zdravim načinom ishrane, ali, kako kažu,  nemaju alternativu.

Takođe, ističu da nisu podložni ovisnostima, kao što su pušenje, narkotici, alkohol, ali misle da nije u redu da u kafićima mogu slobodno, ako žele, naručiti alkoholna pića, jer niko ne kontroliše njihov uzrast. Kako kažu, nisu ovisnici o internetu, pa svoje slobodno vrijeme radije provode u sportskim aktivnostim i u druženju sa vršnjacima.

Naravno, da bi htjeli još mnogo toga učiti i čuti od, kako kažu, ljudi od struke, o reproduktivnom zdravlju, zdravoj ishrani i raznim opasnostima kako bi se znali zaštititi.