DJECA SU REKLA

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Ombudsman za djecu Republike Srpske, u okviru međuinstitucionalne saradnje sa Gender centrom Vlade Republike Srpske prisustvovao je sastanku sa Japanskom razvojnom agencijom za međunarodnu saradnju.

Svoja iskustva i primjere dobre prakse u radu sa Gender centrom u oblasti rodne ravnopravnosti prezentovali su predstavnici institucija i nevladinih organizacija. Zamjenica ombudsmana za djecu prenijela je iskustva koja instituicija ima u saradnji sa Gender centrom, posebno kroz realizaciju projekta Pripreme za certifikaciju vršnjačkih edukatora o pravima djeteta za mlade savjetnike ombudsmana za djecu Republike Srpske u kojem su predstavnice Gender centra uzele aktivno učešće u edukaciji mladih savjetnika o rodnoj ravnopravnosti.