DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su danas Osnovnu školu „Aleksa Šantić" u Ugljeviku. Tom prilikom razgovarano je sa direktorom i pedagogom škole, a sa učenicima drugog odjeljenja sedmog razreda u okviru aktivnosti „O tvojim pravima u tvojoj školi" održana je radionica na temu prava na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Direktor i pedagog škole, u razgovoru su iznijeli osnovne podatke o radu škole i aktivnostima usmjerenim ka stvaranju što boljih uslova za kvalitetno organizovanje nastavnog procesa. Školu pohađa 724 učenika a nastava je organizovana u dvije smjene. Rekoše nam da se broj učenika u poslednjih nekoliko godina smanjuje, a smatraju da je razlog ovog negativnog trenda pad nataliteta, ali i migracija stanovništva.

Na radionici, koja je potom organizovana, učenici su istakli da o zdravlju  uče na časovima biologije, ali i da o istoj temi razgovaraju na časovima odjeljenjske zajednice, te ponekad sa roditeljima. Nabrojali su neke od uslova za dobro zdravlje; između ostalog spomenuli su zdravu i pravilnu ishranu, čist vazduh, umjerenost i fizičke aktivnosti. U razgovoru o ishrani istakli su da im je poznat značaj redovnih obroka i domaće hrane koju im spremaju kod kuće, ali su priznali da vrlo rado jedu i „brzu hranu". Pohvalili su se svojim fizičkim aktivnostima u raznim sportskim sekcijama i klubovima.

Od tema iz oblasti zdravlja o kojima bi željeli da nauče više izdvojili su bolesti zavisnosti, posebno alkoholizam, značaj pravilne ishrane, a naročito čistog vazduha. Ova tema im je posebno interesantna zbog rada termoelektrane u njihovoj blizini.