DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Okrugli sto "Pravo djece na pristup kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju".

U Banjaluci je 17.12.2009.godine, u okviru projekta "Osnovno pravo na obrazovanje", koji provodi Ministarstvo prosvjete i kulture RS uz finansijsku podršku nevladine organizacie Save the Children Norway, održan okrugli sto "Pravo djece na pristup kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju". Pozivu se odazvalo tridesetak zvanica, predstavnika dječijih vrtića, centara za socijalni rad, opština i nevladinih organizacija. Instituciju Ombudsmana za djecu predstavljale su Zlata Hadžić-Bajrić, zamjenik ombudsmana, i Andrea Kuzinkijević, psiholog. Okupljene je pozdravila gospođa Nataša Radulović, direktorica Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, a zatim se obratio gospodin Ranko Savanović, viši stručni saradnik za predškolsko vaspitanje i osnovno obrazovanje. On je istakao značaj Projekta kojim se pomoglo malim lokalnim zajednicama gdje nema predškolskih ustanova da se i u tim sredinama organizuje priprema djece za školu. Pripremna nastava je organizovana u osam škola i vrtića i obuhvatila oko dvjestopedesetoro djece. Staka Nikolić, savjetnica za predškolsko vaspitanje i obrazovanje, imala je prezentaciju pod nazivom "Pristup djece predškolskom vaspitanju i obrazovanju" , u kojoj je naglasila značaj ranog učenja i socijalizacije. Interesantan je podatak da je predškolskim vaspitanjem obuhvaćeno svega 10% djece te je neophodno i dalje razvijati mrežu ustanova. Prezentaciju pod nazivom "Šta podrazumijeva kvalitet u predškolskom vaspitanju i obrazovanju" održala je dr Tamara Pribišev-Beleslin i naglasila da pedagoški kvalitet zavisi od slike o djetetu u društvu i da je potrebno dijete predstavljati kao moćno i snažno, jer to mijenja i odnos prema njemu. U diskusiji je naglašena potreba saradnje privatnog i javnog sektora, rad na Strategiji obrazovanja, edukacija roditelja, povezivanje izvršne i zakonodavne vlasti, pomoći u apliciranju za projekte i dr. Zajednički zaključak svih je da svi treba da učinimo sve da djeci predškolskog uzrasta damo ono što je najbolje u periodu kad najviše primaju i uče.