DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Na poziv mladih savjetnica ombudsmana za djecu Republike Srpske Nikoline Vasić i Nikoline Jovanić, zamjenica ombudsmana za djecu sa saradnicima posjetila je Gimnaziju u Prnjavoru. Ova škola pokazala je razumijevanje za rad mladih savjetnika i omogućila im da znanja stečena na treninig seminarima Ombudsmana za djecu prenesu svojim vršnjacima. Tako su mlade savjetnice iz ove škole tokom prošle školske godine u svim odjeljinjima prvog razreda održale radionice o nasilju, a ove godine nastavljaju edukaciju svojih vršnjaka.

Tema radionice koju su održale mlade savjetnice bila je "Rodna ravnopravnost", a radionica je održana na času odjeljenjske zajednice jednog prvog razreda. Mlade savjetnice su pored zavidnog znanja o temi pokazale znanje i vještine kao vršnjački edukator. Diskusija i razmjena mišljenja bila je vrlo živa, a učesnici opušteni i zainteresovani za temu.

Nakon ove radionice održan je sastanak Savjeta učenika na kojem je zamjenica ombudsmana mlade upoznala sa Institucijom, njenim nadležnostima i posebno im skrenula pažnju na važnost  učešća djece u rješavanju svih pitanja koja ih se tiču. Naglasila je i važnost učešća djece/mladih u  radu Institucije što im je omogućeno kroz aktivnosti Mreže mladih savjetnika.

Učenici su predstavili brojne aktivnosti Savjeta učenika i istakli da upravo zahvaljujući vršnjačkoj edukaciji koju provode mlade savjetnice u ovoj školi, časovi odjeljenjske zajednice više nisu dosadni. Koordinator Savjeta učenika i pedagog škole pokazuju veliko razumijevanje za potrebu učešća mladih u životu škole, podstiču njihov rad i pomažu im da svoje ideje provedu u djelo u što smo se uvjerili i pri realizaciji ove posjete.