DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Na radionici „O tvojim pravima u tvojoj školi", u Srednjoj školi „Nikola Tesla" u Šamcu, domaćin nam je bio Stefan Marinković, mladi savjetnik ombudsmana za djecu. On je svojim drugarima, članovima Savjeta učenika škole, iz ugla mladog savjetnika predstavio instituciju Ombudsmana za djecu, Konvenciju o pravima djeteta, kao i ulogu mladih savjetnika u oblasti vršnjačke edukacije. Učešćem u vođenju ove radionici pokazao je znanje i vještine koje je stekao kroz obuku mladih savjetnika.

Razgovor na temu zdravlja i prava na zdravstvenu zaštitu protekao je u vrlo prijatnoj i vedroj atmosferi, a učenici su pokazali da o tome mnogo znaju. Aktivno se bave sportom - treniraju u sportskim klubovima ili u školi u raznim sportskim sekcijama, a smatraju da im je za dobru kondiciju veoma važno i da se pravilno i zdravo hrane. Pored zdrave ishrane i fizičkih aktivnosti, kao uslove za dobro zdravlje smatraju i čistu i kvalitetnu vodu, vazduh, dobar san i odmor.

U školi, o zdravlju uče na časovima biologije i na časovima odjeljenske zajednice, ali smatraju da je potrebno da o toj temi još više nauče, a naročito o pravilnoj ishrani, o nutritivnoj vrijednosti hrane, o bolestima zavisnosti, kao i o reproduktivnom zdravlju. Istakli su da im je poznato da je maloljetnicima zakonom zabranjena prodaja duvana i alkohola, ali da te proizvode i pored toga i istaknutih upozorenja u prodavnicama, mogu da kupe bez problema. U šali kažu, da im se čini da ti natpisi više služe kao dekor, nego što se stvarno poštuju.