DJECA SU REKLA

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Posjetom Osnovnoj školi „Sveti Sava" u Brodu, nastavljene su aktivnosi „O tvojim pravima u tvojoj školi".
U razgovoru sa direktoricom škole i njenom pomoćnicom saznali smo o mnogim akcijama koje su u školi realizovane radi stvaranja što boljih uslova za kvaliteno organizovanje i odvijanje nastave. Skromnim raspoloživim sredstavima, ali i projektima koji su pokrenuti i ostvareni uz pomoć i angažovanje nastavnog osoblja, Savjeta učenika i Savjeta roditelja te škole, ostvareni su zavidni rezultati i stvoren je ambijent koji pokazuje da je ta škola postala mjesto ugodno za boravak i učenje.

Škola, koju pohađa oko 1000 učenika, sada posjeduje opremljenu sportsku dvoranu, učenicima su na raspolaganju računari i upotreba interneta, a za najmlađe učenike je organizovan produženi boravak u školi. U razgovoru o zdravstvenoj zaštiti djece, istakli su da u školi postoji stomatološka ordinacija, a da se u školi redovno organizuje i vakcinacija kao preventivna zdravstvena zaštita djece, kao i to i da se u školi redovno vrši kontrola kvaliteta pitke vode.     

U drugom dijelu posjete organizovana je radionica, kojoj je prisustvovalo 47 učenika, od četvrtog do devetog razreda, a razgovarano je o značaju zdravlja i zdravog načina života, sa posebnim naglaskom na zdravu ishranu, higijenu i fizičke aktivnosti.
Učenici su istakli da u školi uče o zdravlju i to na časovima biologije i na časovima odjeljenske zajednice, a zdravu hranu, vodu i čist vazduh su stavili na prvo mjesto, kao najvažnije elemente za dobro zdravlje. Pored zdrave ishrane važne su im i fizičke aktivnosti. Većina učenika trenira odbojku i fudbal, u školi kroz sportske sekcije ili u nekom od sportskih klubova.

Iako u školi uče o zdravlju, smatraju da je potrebno da o tome budu još više informisani, a učenici viših razreda su napomenuli da ih posebno zanimaju opasnosti i preventivna zaštita od raznih oblika zavisnosti, zaštita od zaraznih bolesti, problemi odrastanja i puberteta, kao i reproduktivno zdravlje, te da bi o tim temama voljeli organizovati radionice ili predavanja stručnjaka iz tih oblasti.

U vezi sa pravom na zdravstveno osiguranje imaju ozbiljnu primjedbu - u Brodu nemaju logopeda, a ljekar pedijatar u Brod dolazi samo dva puta sedmično. Radi potrebe liječenja kod pedijatra ili obraćanja logopedu, često su prinuđeni da odlaze u druga mjesta, najčešće u Derventu i Doboj, a to im predstavlja veliki problem jer zbog toga i oni i njihovi roditelji gube i vrijeme i novac. Voljeli bi i mnogo bi im značilo da u brodskoj zdravstvenoj ustanovi počnu redovno da rade i ordiniraju ljekari ovih specijalnosti.