DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Predstavnica Ombudsmana za djecu RS, kancelarija u Foči danas je posjetila Gimnaziju i srednju stručnu školu u Istočnoj Ilidži, koja se nalazi u istoj zgradi sa Srednjoškolskim centrom „28. Juni" iz Istočnog Novog Sarajeva.

U razgovoru sa pomoćnicom direktora i školskim psihologom saznali smo da u okviru ovog školskog centra nastavu pohađa oko 750 učenika, a u sastavu škole se nalaze Gimnazija, Medicinska, Ekonomska i Muzička škola, pa  je osnovni problem ove školske ustanove nedostatak prostora za organizovanje nastave. Često se dešava da učenici na časovima matematike uživaju u zvucima klavira. No, i pored toga učenici ove škole bilježe odlične rezultate u takmičenjima iz matematike, fizike, muzike, pa čak i na sportskim takmičenjima i pored činjenice da nemaju fiskulturnu salu.

Predstavnike škole  informisali smo  o aktivnostima „O tvojim pravima u tvojoj školi", koje provodi Ombudsman za djecu, kao i o radionici koja se organizuje u školi.

U drugom dijelu posjete ovoj vaspitno-školskoj ustanovi družili smo se sa učenicima jednog  odjeljenja prvog razreda Gimnazije, i upoznali ih sa institucijom Ombudsmana za djecu  i njenim ovlaštenjima, razgovarali o pravima koja djeci garantuje UN Konvencija, a zatim organizovali radionicu na temu zdravlja i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu, kao i o uslovima koji utiču na zdravo odrastanje.

Kao i u drugim školama i ovdje su učenici pokazali interesovanja za ovu temu i u otvorenom razgovoru iskazali svoje mišljenje da zdrava ishrana, fizička aktivnost primarno utiču na njihovo zdravlje, a bili su zainteresovani za sticanje više znanja o raznim ovisnostima i opasnostima koje negativno utiču na njihovo zdravo odrastanje. Rreproduktivno zdravlje, zaštita od raznih oblika zloupotreba i iskorištavanja djece, su teme o kojima bi htjeli više saznati i to od, kaku kažu, stručnih osoba, u toku redovne nastave, jer je nastavni program obiman, pa imaju malo slobodnog vremena i  vremena za vannastavne aktivnosti. Takođe, saznali smo da među njima ima dobrih košarkaša, odbojkašica, a i budućih umjetnika u cvijetnim aranžmanima.