DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Predstavnici Ombudsmana za djecu posjetili su prijedorsku Medicinsko - tehnološku i građevinsku školu koju pohađa 696 učenika koji se obrazuju u medicinskoj, hemijskoj, građevinskoj i frizerskoj struci. U razgovoru sa upravom škole saznali smo da se u ovoj školi nastava odvija u dvije smjene a 370 učenika su putnici. U upravi ističu da se nastavni proces odvija bez problema, da je stručni kadar zastupljen u potpunosti, te da je saradnja sa lokalnom zajednicom, Centrom za socijalni rad i Centrom za mentalno zdravlje veoma dobra.

Nakon razgovora sa rukovodstvom škole u kojem smo saznali da je Savjet učenika veoma aktivan i da je osvajao nagrade, održana je radionica o temi zdravlja, kojoj je prisustvovalao 18 članova Savjeta. Kako je gotovo polovina prisutnih bila iz odjeljenja koja se obrazuju u zanimanjima medicinske struke, potvrdilo se da oni znatno više uče o zdravlju od svojih kolega iz drugih struka.

Svi su saglasni da je zdrava ishrana veoma važna za zdravlje, ali većina učenika navodi da ima dva obroka dnevno i da često jede suvu hranu. U školi nema školske kuhinje, a u jutarnjoj smjeni se prodaju peciva koja proizvode srednjoškolci koji se obrazuju za pekare.

Značaj fizičke aktivnosti za zdravlje mladih, učenici su posebno naglasili, ali su naveli da škola nema svoju salu za fizičko vaspitanje, te se ova nastava odvija u gradskoj dvorani ili na stadionu, gdje su mokri čvorovi i svlačionice neuslovni. Tako je otežan i rad sportskih sekcija, a mladi koji se žele baviti sportom učlanjuju se u sportske klubove kojih je u gradu veliki broj.

Jedna od tema je bila i reproduktivno zdravlje, o kojem, kako učenici smatraju, znaju dovoljno, a informacije su dobili u školi, putem interneta i od roditelja. Mladi Prijedorčani smatraju da bi učenje o zdravlju trebalo započeti u osnovnoj školi i nivo informacija prilagoditi  uzrastu djece.

Razgovor koji smo vodili u ovoj školi bio je veoma živ, a srednjoškolci otvoreni i zainteresovani ne samo za temu zdravlje, nego i za druge teme. Tako smo u razgovoru  saznali da Savjet učenika ne sarađuje sa Savjetom roditelja i predložili učenicima da saradnju iniciraju upravo oni. Ovi mladi ljudi odmah su reagovali i na kraju naše posjete već su od uprave zatražili da sljedeći sastanak Savjeta roditelja bude održan zajedno sa članovima Savjeta učenika što im je i odobreno.