DJECA SU REKLA

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Dana 15.10.2012.godine predstavnik Ombudsmana za djecu zajedno sa predstavnikom OSCE-a, a po pozivu Agencije lokalne demokratije Prijedor su u Osnovnoj školi „Desanka Maksimović" Prijedor u IX razredu održali radionicu na temu „Upoznajte se s dječijim pravima", a podteme ovog predavanja su bile: „Djeca i Internet" i „Uloga i značaj UN Konvencije za dječija prava".

Udruženje građana Agencija lokalne demokratije Prijedor  je organizovalo Evropsku nedelju  lokalne demokratije 2012. „Ljudska prava za veće učešće zajednica" u opštini Prijedor, koja se održava od 15.-21. oktobra 2012.godine(http://sedl.alnetis.fr/en/136-local-democracy-agency-prijedor/).

Ombudsman za djecu u okviru svojih nadležnosti upoznaje djecu sa načinom ostvarivanja i zaštite njihovih prava i interesa, te podržava i učestvuje u aktivnostima koje su usmjerene na poboljšanje položaja djeteta u društvu.

Cilj radionice je bio da se učenicima pruže osnovne informacije o pravima djeteta i da ih se upozna sa članovima UN Konvencije o pravima djeteta i Fakultativnim protokolima koji je prate. Učenici su pokazali da dosta znaju o svojim pravima, da znaju i za svoje obaveze, ali i da ne razmišljaju da i drugi poput njihovih drugova iz razreda ili roditelja, nastavnika imaju prava.

Ovom prilikom sa učenicima je razgovarano i o korištenju interneta, te im je ukazano kako kada koriste internet da pravilno komuniciraju, šta znači oprezno komuniciranje, šta nije dozvoljeno raditi na internetu, te kome se obratiti u situacijama ako imaju neki problem na internetu.