DJECA SU REKLA

Moja odgovornost je da poštujem svoje roditelje i da volim svoje ime i prezime.

Aleksandar, 7 godina

Imam prava i obavezu da idem u skolu.

Marko, 10

Srećno je dijete koje ima porodicu koja ga voli, savjetuje i podržava.

Marina, 15 godina

Imam pravo na pažnju.

Snježana, 8godina

Prava porodica treba od malena da nas uči ljubavi i poštovanju.

Jovana, 16 godina

Imam pravo na zaštitu i da me niko ne smije tući.

Milan,6 godina

Imam pravo na zivot i igranje i to svi moraju cuti.

Jelena, 9 godina

16. Godišnja konferencija  i Generalna skupština Evropske mreže Ombudsmana za djecu (ENOC) održana je u Nikoziji na Kipru od 10. do 12. oktobra. Tema ovogodišnje konferencije bila je „Maloljetnička delinkvencija - pravda prilagođena djetetu, strukture i procesi za prevenciju i intervenciju".

Prema unaprijed dogovorenim temama zemlje članice su prezentovale dio aktivnosti svojih institucija. Zlatoljub Mišić, zamjenik ombudsmana za djecu Republike Srpske, predstavio je rezultate istraživanja koje je Ombudsman za djecu RS proveo o prosjačenju djece u Republici Srpskoj i najavio donošenje Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja djece.